U poslednjem broju Linux Format Magazina, moje čedo, Kamion, je predstavljen na 4 strane (strana 56).

Moja zahvalnica ide piscu (Nathan Sanders) i Linux Format uredništvu koje mi je poslalo besplatnu kopiju LXF-a.

Čak su stavili i strip posvećen Kamionu! :)

p.s. Časopis je odličan. Za one koji imaju kinte da se pretplate, toplo preporučujem.