Ovde imate članak o KDE 4.0 koji je izašao sa mesec dana zakašnjenja, i sa nekoliko što gramatičkih. što semantičkih grešaka napravljenih od strane lektora. (Original nema te greške, i to mogu da dokažem :) )