U trenucima dosade, dodao sam nekoliko opcija vezanih za prikaz i format RSS sindikacije GNUzilla magazina.

*** cover: show, hide Ako je izabrano hide, naslovne strane GNUzilla Magazina neće biti prikazivane u RSS sindikaicji. Podrazumevano stanje je show. * text: html, plain, hide Ako imate RSS čitač koji ne podržava html formatiranje, postavite text=plain. U tom slučaju će automatski biti isključen i prikaz naslovnih strana. Ako ne želite da vam se uvodna reč uopčte prikazuje, izaberite text=hide. Podrazumevano stanje je html. * limit: broj stavki Podrazumevano stanje je da se uvek u RSS-u prikazuju svi objavljeni brojevi GNUzilla Magazina. Ako želite da vam se prikazuje samo poslednjih nekoliko, postavite limit na taj broj. * cover_width: broj piksela Podrazumevano je da širina naslovne strane bude stvarna širina - kao što je na GNUzilla.fsnserbia.org sajtu. * cover_height: broj piksela** Podrazumevano je da visina naslovne strane bude stvarna visina - kao što je na GNUzilla.fsnserbia.org sajtu.

Opcije se zadaju kao parametri rss.php fajlu GET metodom. Da ne bih objašnjavao kako sve to radi, evo nekoliko primera:

RSS bez teksta, sa naslovnom stranom širine 200 piksela: http://www.gnuzilla.info/rss.php?text=hide&cover;_width=200

RSS bez html formatiranja (i, samim tim i bez slika) http://www.gnuzilla.info/rss.php?text=plain

RSS sa samo naslovnom stranom poslenjeg broja (korisno za ubacivanje na sajtove) http://www.gnuzilla.info/rss.php?text=hide&limit;=1

RSS sa html formatiranjem, ali bez naslovnih strana http://www.gnuzilla.info/rss.php?cover=hide

RSS bez teksta i bez naslovnih strana - samo naslovi u RSS-u http://www.gnuzilla.info/rss.php?cover=hide&text;=hide