Ovo je računar na kome sam počeo da programiram… pre polaska u osnovnu školu… i, posle, ko je veći “geek” od mene :)

P.S. I dalje radi kao što se može videti na slici…