Samo da izvestim da je danas u punom Fizičkom amfiteatru u zgradi bivšeg PMF-a održano predavanje o slobodnom softveru u obrazovanju.

Predavanje smo držali kolega Nikola Jelić i moja malenkost. Sastojalo se iz tri dela - uvod o slobodnom softveru (deo koji moj imenjak, a Nikolin prezimenjak obožava da drži), prednosti korišćenja slobodnog softvera u obrazovnim i ostalim državnim institucijama, i, na kraju, OLPC projekat kao primer konkretnog projekta posvećenog edukaciji dece u kojem slobodan softver igra važnu ulogu.

Predavanje je bilo “pun pogodak”. U smislu da je nama bilo mnogo zabavno. :)