Posle paljbe koju je [Linus] osipao po prethodnim nacrtima verzije 3 GPL-a, mozda još uvek postoji šansa da kernel bude pod ovom licencom. Komentar koji je Torvalds dao na račun poslednjeg nacrta je dosta pozitivan. Više na: http://news.com.com/2061-10795_3-6171300.html